EIWH Events

 Future Events


Gendersensitieve Mentale Gezondheid

Rutger jan van der Gaag – Florence Thibault – Prahba Chander

Peggy Maguire – Patricia van Wijngaarden-Cremers

Correspondentie: iawmhnl@gmail.com

Gender gelijkwaardigheid stond al 60 jaar in de Verdragen van de EU maar er bestaat nog steeds een loonkloof en sociale ongelijkheid maar er bestaat nog steeds een loonkloof en sociale maar er bestaat nog steeds een loonkloof en sociale ongelijkheidsociale determinanten van gezondheid raken vrouwen meer dan mannen de medische en psychiatrische de medische en psychiatrische research uitkomsten zijn nog veelal gebaseerd op gebaseerd op onderzoeken gedaan bij mannengendersensitieve geneeskunde inclusief psychiatrie hinkt 20 jaar achter… inclusief psychiatrie hinkt 20 jaar achter…dit leidt tot verkeerde en/of te laat gestelde diagnoses en behandelingen.

TIJD VOOR ACTIE EN GOED ONDERZOEK

de NVvP is lid van de Alliantie Gender en Gezondheid

MIND WOMEN Inc NIP de Nederlandse GGz POH GGz V&VN Gender & Gezondheid deze is verbonden met de:

International Association for Women’s Mental Health en the European Institute for Women’s Health

download hier de MANIFESTO 2024 EIWH

en zet je in voor gender gelijkwaardigheid en een veilige toegang tot de GGz voor vrouwen en meisjes.


in English

Gender equality has been enshrined in the EU Treaties for 60 years. But there is still a gender pay gap and social inequality. Social determinants of health affect women more than men. The medical and psychiatric research results are still mostly based on studies done in men’s gender sensitive medicine including psychiatry is limping 20 years behind. This leads to incorrect and/or late diagnoses and treatments.
 
TIME FOR ACTION AND GOOD RESEARCH
the NVvP is a member of the Alliance for Gender and Health MIND WOMEN Inc NIP the Dutch GGz POH GGz V&VN Gender & Health It is connected to the International Association for Women’s Mental Health and the European Institute for Women’s Health download the MANIFESTO 2024 EIWH here and are committed to gender equality and safe access to mental health care for women and girls.
 
 
         

 

Stay tuned for more EIWH events!

Previously held events

Comprehensive Approach to Maternal Health

5th of Dec 2023 | 10.30 – 11.30am (CET) | Online (Zoom)

Launch of the Women’s Health Interest Group in the EU Parliament

23rd of October 2023

10 – 11am (CEST)

Hybrid Event

European Parliament Room 5E1 and online

Hosted by Tilly Metz, MEP and Sirpa Pietikäinen, MEP.

 

 

 

Young Women’s Health Group Kick-off Meeting

📅20th of September 2023

📍Zoom

 

 

 

 

 


The Interplay of Gender and Mental Health: A Global Health Issue

📅 12th of September 2023

🕓 10am – 11.30am (CEST)

📍 Zoom

🎙️Hosted by Deirdre Clune, MEP.

 

 

Introduction to CBIG SCREEN

📅 24th February 2022

🎙️ Hosted by Sirpa Pietikäinen, MEP.

 

 

Maternal Health in the EU

26th January 2022

Hosted by Deirdre Clune, MEP.

 

 

 

Women and Dementia in Europe: Addressing the disproportionate burden of dementia on women

22nd January 2019

Hosted by Sirpa Pietikäinen, MEP.