Het Europees Instituut voor de Gezondheid van de Vrouw verdient veel lof voor de publicatie van Vrouwen in Europa – Naar Gezond Ouder Worden: Een Rapport over de Gezondheidstoestand van Vrouwen van Middelbare Leeftijd en Ouder. Deze publicatie volgt vlak op het rapport van de Europese Commissie over de demografische situatie in de Europese Unie.

Dit rapport vervult een belangrijke functie. De demografische tendensen in Europa wijzen op een vergrijzende bevolking, vooral met betrekking tot vrouwen. Het aantal mensen ouder dan 60 jaar zal stijgen van iets meer dan 76 miljoen in 1995 tot een geschat aantal van bijna 114 miljoen in 2025. In dezelfde periode zal het aantal mensen jonger dan 20 afnemen met 11%. Deze tendensen hebben belangrijke implicaties, niet alleen voor de kosten van de gezondheidszorg, maar ook voor de faciliteiten en diensten die in de toekomst nodig zullen zijn. Het Europees Instituut voor de Gezondheid van de Vrouw wijst er terecht op dat planning resulteert in inspanningen die de negatieve gevolgen voor vrouwen kunnen minimaliseren. Ik ben er echter van overtuigd dat dit rapport, hoewel het vooral gericht is op oudere vrouwen, lessen bevat voor iedereen, jong en oud, mannen en vrouwen, medewerkers in de gezondheidszorg en patiënten. Wij moeten nu reeds aandacht gaan besteden aan de punten die het oproept.

Deze punten zijn, onder andere, een grote nadruk op de behoefte aan de promotie van gezondheid en voorlichtingsmaatregelen. Ik ben het hier volkomen mee eens. Het is namelijk een feit dat de meeste belangrijke ziekten en aandoeningen waaraan Europeanen kunnen lijden, zijn gerelateerd aan levenswijze. Maatregelen om de inwoners te onderwijzen over het vermijden van risico’s, over een beter dieet, en over de voordelen van lichamelijke en geestelijke gezondheid, kunnen een grote rol spelen in de verbetering van de levensverwachting en de kwaliteit van het leven. Verder zijn deze maatregelen vaak makkelijker uit te voeren en goedkoper dan de dure en ingrijpende medische behandelingen. Het is dan misschien een cliché, maar in dit opzicht is voorkomen echt veel beter dan genezen.

In elk van de vier gebieden in de gezondheidszorg, die worden besproken in dit rapport, te weten: hart- en vaatziekten, kanker, osteoporose en depressie, kunnen de promotie van gezondheid en preventie een belangrijke functie hebben in het verminderen van de gevolgen. Oudere vrouwen doen er goed aan de bevindingen van dit onderzoek op deze gebieden te lezen. Zij kunnen tevens deze lessen doorgeven aan een breder publiek, inclusief hun kinderen en anderen voor wie zij verantwoordelijk zijn.

Ik hoop dat dit rapport een wijd verspreidingsgebied krijgt. Het verdient om door zoveel mogelijk mensen te worden gelezen en dan vooral door vrouwen. De Europese Commissie erkent dat de behoeften van vrouwen betreffende de gezondheidszorg speciale aandacht verdienen. Om die reden zal het te publiceren rapport over De Gezondheidstoestand in de Europese Unie een apart hoofdstuk aan dit onderwerp wijden.

Padraig Flynn
Lid van de Europese Commissie
Home Next

Copyright © 2000, 2006 European Institute of Women’s Health

Leave a Comment

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.